Εταιρία Αποκομμάτων Τύπου - Υπηρεσίες Ενημέρωσης

Αριστείδου 6,
105 59, Αθήνα

210 32 15 500
210 32 25 910
210 32 49 594
210 32 43 351

Fax: 210 32 36 455

Ισολογισμός 2012 Ισολογισμός 2013 Ισολογισμός 2014